Inlägg av Margareta Gottberg

Årets första Walk & Think

Det är trettondagsafton och jag har varit på årets första Walk & Think. Jag har vandrat  i de vackra gråtonerna längs havet i ett stilla lätt regn och det har varit så där förunderligt tyst, bara havets stilla ljud när vågorna möter stenarna i strandkanten. När jag ger mig ut på dessa vandringar, som jag […]

Om att veckla ut sig

Personlig utveckling, om det både talas och skrivs det mycket. Och jag tycker många gånger att begreppet går på tomgång. Jag ser en strid ström av ny litteratur som handlar om personlig utveckling på ena eller andra viset. Jag bjuds in till korta föreläsningar, seminarier, workshops på någon/några timmar som gör anspråk på att leda […]

Gruppers intelligens kopplat till verksamhetsutveckling

Under många år har jag arbetat med att bidra till företag och organisationers verksamhetsutveckling. När vi tänker utveckling, förändring, tillväxt eller hur vi nu väljer att benämna det faktum att vi i varje företag behöver vara stadda i kontinuerlig utveckling så missar alltför många den viktigaste faktorn. Nämligen människan. Människorna i organisationen. Det är där […]

Gott Nytt (arbets-) År!

Om glappet och modet. De flesta av oss är på väg tillbaka till jobb efter en förhoppningsvis välgörande semester. Nu har vi ett helt arbetsår framför oss och jag undrar hur det känns just nu. Pirrigt och härligt förväntansfullt? Jag hoppas det! Eller tar du dig an det nya året med osäkerhet, olust och kanske […]

Några sommartankar

Några sommartankar om att göra val som möjliggör ett hållbart och roligt arbetsliv. Om vikten av att tillskapa sig andrum. Och om att stilla och medvetet förädla inifrån och ut. Läs Marianne Westerlunds intervju med mig i Forum Gotland.  

Rädd?? Jag är aldrig rädd!

  Det är svaret jag i 9 fall av 10 får när jag frågar deltagare/chefer/medarbetare… ”-När är du rädd på jobbet? I sammanhang med kollegor, medarbetare, chefer, partners…”? När vi sen benar vidare i detta med rädsla (jag nöjer mig inte med det nekande svaret!) så kommer det. Berättelser om klumpen i magen. Picket i […]

Om lyssnandets sköna konst

Lyssnar du för att förstå eller lyssnar du för att svara? Ibland möter jag människor som i sin iver att visa sin egen kompetens, rådighet och vilja att bidra helt tappat sin förmåga att lyssna, dvs att lyssna med närvaro och fullt fokus på berättaren. Jag tror att förmågan att lyssna till stor del är […]

Om det egna ansvaret för lärande

Oavsett om jag är arbetsgivare, anställd chef eller medarbetare behöver vi säkra vårt eget kontinuerliga lärande för att vara konkurrenskraftiga. Vi behöver arbeta aktivt med vårt lärande varje dag. Idag är möjligheterna till egen kompetensutveckling i stort sett oändliga och utbudet är nästintill omöjligt att greppa. Jag får ibland höra att det i organisationer och […]

Behovet av egen reflektion

I mina utbildningar finns det alltid tid avsatt för egen reflektion. Vi lever i ett högt tempo med snabba förändringar och det är lätt att vi blir fartblinda och tappar bort vår egen kompass. Viktiga frågor som – vad är viktigt för mig? och – vilka värden vill jag stå för? slarvas bort i den […]

3 x varför

Här är tre vanliga frågor jag får från människor som är lite nyfikna på mina kurser och uppdrag Varför pratas det så mycket om att leda sig själv? Varför är det så viktigt? Varför räcker det inte med att ”jag är som jag är”? Och dessa tre frågor kan sammanfattas i ett svar. Såhär…  att […]