Inlägg av Margareta Gottberg

Förkovran

Förkovran, jag tycker om det ordet. För mig är förkovran att vilja vidare, förstå mer, fördjupa och utveckla. Förkovran är också en drivkraft och motor för mig personligen. (Synonymer till förkovran är framsteg, tillväxt, förbättring.) För mig fungerar förkovran bäst när jag får läsa (och kanske läsa en gång till) och lyssna, låta det nya sjunka in och […]

Kan det finnas en styrka i sårbarhet?

Jag är så trött på att vi hela tiden matas med bilden av att vi måste vara starka, oövervinnerliga och lyckliga. Så är ju inte livet konstruerat. Det är uppgång och fall. Det är glädje och sorg. Framgång och motgång. Styrka och svaghet. Friskt och sjukt. Varmt och kallt. Med och mot. Svart och vitt. Och […]