Behovet av egen reflektion

I mina utbildningar finns det alltid tid avsatt för egen reflektion. Vi lever i ett högt tempo med snabba förändringar och det är lätt att vi blir fartblinda och tappar bort vår egen kompass. Viktiga frågor som – vad är viktigt för mig? och – vilka värden vill jag stå för? slarvas bort i den vardagliga prestationsloopen. Att kunna använda vardagen som en träningsarena för egen reflektion förutsätter att du förstår värdet av reflektion och att du avsätter tid för reflektion.  Min erfarenhet säger mig tyvärr att vi ofta blandar ihop egen reflektion med att repetera, referera eller recensera. Vi återger en händelse, återberättar vad någon sa eller sammanfattar till en egen story.  Det är något helt annat.

Egen reflektion innebär att jag talar/tänker inte bara om vad som händer utan också om hur jag upplever det som sker med utgångspunkt i mina egna känslor och tankar.  Utifrån det perspektivet får jag syn på mig själv. Jag får syn på om mina handlingar stödjer mina värderingar, om jag lever mitt liv på ett sätt som stödjer det jag tycker är värdefullt.

Om vi övar upp vår egen reflektionsförmågan hjälper det oss att se hur vårt tänkande och våra känslor påverkar vårt beteende och vi kan se oss själva som en del av en händelseutveckling, i en kontext. När den insikten landar i oss har vi hittat fram till ett kraftfullt sk verktyg för att leda både oss själva och öka vår självkännedom.

Genom den egna reflektionen blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga. På så vis kan vi utveckla ett mer medvetet handlande. Att reflektera över vardagssituationer hjälper oss att bli medvetna om invanda mönster och förgivettaganden. Att reflektera över de egna värderingar och normer som ligger till grund för mitt handlande skapar insikt.

Att reflektera tillsammans med kollegor om samma händelse skapar förståelse när variationen av föreställningar görs synliga. Det är ur variation lärande uppstår! En reflektion är inte rätt eller fel.  Den kan däremot vara mer eller mindre uppbyggd.

I reflektion får du inte nöja dig med att säga ”det håller jag inte med om” eller ”det stämmer inte med mina erfarenheter”. Om det är reflektion det handlar om måste du också ge uttryck för dina erfarenheter och föreställningar.

Reflektion kan alltså vara ett riktigt kraftfullt verktyg i din egen och verksamhetens utveckling. Men blanda som sagt inte ihop det med repetition, referat eller recension.

För egen del har det blivit ett behov att avsätta tid för den egna reflektionen. Jag väljer att göra det under ensamma långa vandringar där jag får möjlighet att tänka tankar från början till slut, utan att bli avbruten.

Om jag var arbetsgivare idag skulle jag absolut ge mina medarbetare möjlighet till paus för den egna reflektionen. Ofta, kanske till och med dagligen. Vad tror du det skulle bidra med?

Dela med dina vänner...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email