Gott Nytt (arbets-) År!

Om glappet och modet.
De flesta av oss är på väg tillbaka till jobb efter en förhoppningsvis välgörande semester.
Nu har vi ett helt arbetsår framför oss och jag undrar hur det känns just nu.
Pirrigt och härligt förväntansfullt? Jag hoppas det!
Eller tar du dig an det nya året med osäkerhet, olust och kanske en liten tanke som finns där i bakgrunden… är det här rätt ställe för mig…?
Här vill jag ge dig två ingångar som kan bidra till dig med lite egen reflektion.

Glappet.
Tycker du själv att du är bra på ledarskap? Att du är en bra ledare?
Alltså att skapa trygga, öppna och tillitsfulla samarbetsrelationer som i sin tur bidrar till kreativitet, produktivitet, god arbetsmiljö, låga sjukskrivningstal, arbetsglädje…
Eller ”glappar” det nånstans? Du tycker själv att du är en bra ledare och ändå upplever du att du möter motstånd, tröghet, missnöje, tyst agressivitet… Ja då har du ett glapp mellan din självuppfattning om ditt ledarskap och hur omgivningen upplever ditt ledarskap.
Och det är omgivningen (dina medarbetare, dina partners, dina kollegor) som till syvende och sist håller i rodret när det gäller hur framgångsrik både din verksamhet och du som chef kan bli.

Så… när frågade du senast dina medarbetare (var och en) vilket ledarskap dom behöver från dig? Vad dom förväntar sig av dig? Frågade du då också vad dom saknar i ditt ledarskap?

Att få återkoppling på sitt ledarskap (och för den delen också medarbetarskap) är den ärligaste och mest givande feedback du kan få. Det är där den personliga ledarutvecklingen kan ta sin början.
Men frågan är, har du modet att ställa frågorna? Har du modet att ta emot svaren utan att gå i försvar, känna dig anklagad, påhoppad, kränkt…?
Har du modet att bara helt enkelt lyssna på vad en annan människa vill ha av dig? Lyssna på någon annans behov? Och har du modet att öppet och ärligt svara an på de förväntningar, behov och önskningar som du får berättat för dig?
Att lyssna på någon annan som har förväntningar, behov och önskningar på dig som chef, ledare eller kollega innebär inte att det ställs upp en kravspec på dig. Det enda det innebär är att du får en fantastisk chans att titta på hur du själv kan utveckla ditt ledarskap för att bli den där ledaren som alla vill följa.
Eller den där kollegan som alla älskar att arbeta tillsammans med.

Och till dig som är medarbetare. Om inte chefen har modet att ta reda på vad du vill ha av hen – ta då ansvar själv. Det är därför det heter med-arbetare. Du jobbar med – inte mot. Be om ett möte och berätta utifrån ett jag-perspektiv vad du behöver för att fullt ut bidra till verksamheten. Det är med-arbetarskap på riktigt. Oavsett vilken nivå du arbetar på. Är du rädd för att göra det? Fortsätt läs!

Modet.
Det är sällan vi pratar om mod. Lika sällan som vi pratar om rädsla.
Det är som att vi har glömt bort att mod och rädsla hänger ihop. Vi har ju så mycket annat att tänka på.
Men faktum är att brister jag i mod hänger det ihop med en rädsla. Så att börja reflektera över mina rädslor och hitta mönster kring hur mina rädslor begränsar mig är befriande. Som individ blir jag friare, modigare och tydligare om jag inte låter mig begränsas av mina rädslor. Men det krävs ett litet ”internt” forskningsarbete eftersom rädslorna ofta ligger väl dolda under olika försvarsbeteenden. Hur väl känner du till dina djupaste rädslor? Hur påverkar de dig? När påverkar dina rädslor dig? Vilka konsekvenser får det? Och du som ”aldrig är rädd och alltid modig” – vilka konsekvenser bidrar det till?

Ledarskapets mod och rädslor.
Oavsett om du är chef eller medarbetare behöver du ha koll på dina rädslor så dessa inte begränsar dig eller gör att du onödigt ofta hamnar i svårhanterliga situationer. Du ansvarar själv för hur du vill bemöta andra.
Och idag behöver vi alla rusta oss med ledarskapskompetens för att leda oss själva, leda andra, samarbeta, projektleda, jobba ideellt, vara förälder, lärare, läkare, byggare, reklamare, sjuksyrra, lantbrukare, teamledare, ensamföretagare.
Idag gäller inte ”ensam är stark”.
Idag gäller ”i samarbete och samspel är vi starka”.
Vi behöver vara nyfikna på våra rädslor så vi kan bli modiga samspelare.
Välkommen att delta v 40 på The Human Element Ledarskapsvecka. Vi har 4 platser kvar!
Mer info på www.gottberg.nu

Dela med dina vänner...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email