Gruppers intelligens kopplat till verksamhetsutveckling

Under många år har jag arbetat med att bidra till företag och organisationers verksamhetsutveckling. När vi tänker utveckling, förändring, tillväxt eller hur vi nu väljer att benämna det faktum att vi i varje företag behöver vara stadda i kontinuerlig utveckling så missar alltför många den viktigaste faktorn. Nämligen människan. Människorna i organisationen. Det är där all utveckling och all tillväxt har sin början. Det behövs inga större konflikter, missnöje eller tillitsbrist för att både effektiviteten, produktiviteten, kundnytta, bemötande, service skall påverkas negativt. I kölvattnet av det ser vi att människor far illa och mår dåligt. I bästa fall söker man sig till en ny arbetsgivare för att söka nya vägar till ett arbetsliv som ger stimulans, utveckling och samhörighet.
Idag arbetar vi sällan ensamma utan vi verkar i grupper, team, projektform. Forskaren Philip Runsten, Handelshögskolan Stockholm, menar att vi genom att öka medarbetarnas kännedom om sig själva och varandra avsevärt höjer gruppens sk intelligens. Därmed skapas högpresterande grupper där varje medarbetare hittar sitt engagemang för verksamhetens utveckling. När det sker i grupp höjs gruppens sammantagna intelligens vilket bidrar till hållbarhet för både människor och organisation. Medarbetarnas/gruppmedlemmarnas sociala uppfattningsförmåga är en viktig utvecklingsfaktor.
Om en vecka styr jag mot Österlen för att under fem dagar (må-fre) handleda en grupp chefer, medarbetare och entreprenörer i just detta viktiga, att på individnivå förstå hur jag påverkar andra och hur jag påverkas av andra.
Där – just där – i en ökad självkännedom når vi vår motivation, drivkraft och får tillgång till ny kraft.
Där börjar verksamhetsutvecklingen.

Dela med dina vänner...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email