Om att veckla ut sig

Personlig utveckling, om det både talas och skrivs det mycket. Och jag tycker många gånger att begreppet går på tomgång. Jag ser en strid ström av ny litteratur som handlar om personlig utveckling på ena eller andra viset. Jag bjuds in till korta föreläsningar, seminarier, workshops på någon/några timmar som gör anspråk på att leda till nya ”verktyg” och personlig utveckling. Och min erfarenhet är att dessa korta ”insatser” ofta bara blir ett alibi för arbetsgivaren att minsann kunna leda i bevis att på den här arbetsplatsen tar vi hand om och satsar på medarbetarna. Visst, det är säkert bra att arbetsgruppen får göra något tillsammans, bli ”inspirerade”, få en och annan aha-upplevelse och det kan vara lite humor i att känna igen sig – men det leder inte till personlig utveckling, till färre konflikter, mindre stress, färre sjukskrivningar.
Personlig utveckling är att seriöst ta sig an en genomgripande önskvärd förändring som jag känner behov av. Något som   jag dagligen tränar på för att nå, som en del av mig själv och min vardag. Både på det privata och professionella planet. Det går nämligen inte att jobba med personlig utveckling på bara det ena eller andra planet. Och det är sannerligen inget quick-fix utan kräver tålamod, reflektion, tålamod, reflektion…. Tålamod för att det krävs mod att tåla att personlig utveckling är ett pågående arbete som ofta bjuder motstånd och lust att återgå till det jag vill bort ifrån.  Och reflektion i form av ärlig introspektion. Inga enkla grejer i en samhällskultur där vi skall stå i startblocken 24/7 för att prestera och leverera snabbt. Nu! Vilken plats finns då för tålamod och reflektion?

Att då möjliggöra för män och kvinnor att få tillgång till tid för att rannsaka sitt tålamod, sitt tempo och sin förmåga till egenreflektion, det är ett fantastiskt uppdrag jag har. Ur det spirar deltagarnas förmåga och vilja till öppenhet, kraften att göra nya egna val och inte minst fördjupad självkännedom. I det får du som deltagare med dig ett ovärderligt stöd, ny kunskap och nya insikter – och det leder till personlig utveckling. Då först kan vi börja veckla ut oss.

Dela med dina vänner...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email