Om det egna ansvaret för lärande

Oavsett om jag är arbetsgivare, anställd chef eller medarbetare behöver vi säkra vårt eget kontinuerliga lärande för att vara konkurrenskraftiga. Vi behöver arbeta aktivt med vårt lärande varje dag. Idag är möjligheterna till egen kompetensutveckling i stort sett oändliga och utbudet är nästintill omöjligt att greppa.

Jag får ibland höra att det i organisationer och företag varken finns tid eller ekonomiska resurser för att ”skicka nån på kurs”. I det förhållningssättet till kompetens och utveckling ligger en stor fara – och i mitt tycke en stor brist på förståelse för vad som skapar attraktionskraft både på det personliga och organisatoriska planet. Frågan som behöver ställas, och tas på allvar är -”Har vi råd att inte vara i ett ständigt lärande?”

I en stor undersökning genomförd av Chef svarar 51% av 1006 tillfrågade chefer att det är ”ganska viktigt att prioritera den egna kompetensutvecklingen jämfört med andra arbetsuppgifter”. Den siffran oroar mig och bör oroa de flesta.
63% av dessa 1006 chefer känner oro eller stress över att inte ”hänga med tillräckligt i utvecklingen”. Den oron och stressen är begripligt och högst relevant.

Så hur gör du för att ta ansvar för ditt eget lärande?
Du behöver du gå från tanke till handling och ställa dig frågan –”Vad behöver jag, vilka är mina behov idag och framöver för att jag skall vara en hållbar chef/medarbetare?
Att bredda och fördjupa sin ledarkompetens är nummer ett. Det är där både organisatorisk och personlig framgång och konkurrenskraft skapas. Den kompetensen är allmängiltig idag och inget specifikt för chefer. Samspel, samarbete, teamwork, projektarbete… allt förutsätter att vi kan leda oss själva, ta eget ansvar, ha vilja att påverka och mod att besluta.

Ledarkompetens är heller inget du lär dig en gång för alla eller har med dig som en naturbegåvning. Den, liksom allt annat, behöver uppdateras med jämna mellanrum för att du inte skall drabbas av virus och buggar.

 

Dela med dina vänner...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email