Grupp och team

66536F8D-35F3-4349-9D50-565DA833164E

Samarbete är fantastiskt roligt och kreativt. Och ibland helt tvärtom.

I alla relationer behöver vi samarbeta oavsett om det gäller arbete, på hemmaplan eller i vänkretsen. Och i alla relationer uppstår till och från ”trassel” som skapar stress och oro av olika grad, effektiviteten påverkas negativt liksom trivsel.

Att stå stadigt, ha förmåga att hantera både sig själv och situationen när det trasslar till sig, det längtar de flesta efter.

Är du medveten om hur du påverkar andra och hur de påverkar dig?

Att förstå hur våra olikheter påverkar hur vi förhåller oss till varandra är både lärorikt och framgångsrikt. Först måste vi se det, sen kan vi koppla beteende till resultat och steg ett är insikten om att varje individ har ett eget ansvar för sitt beteende. Med den insikten följer en möjlighet att förändra och påverka i den riktning vi önskar utveckla samspel och samarbete.

Och varför är det ofta så svårt att prata, förstå, lyssna? Kommunikation är avgörande för hur mänskligt samspel utvecklas. Det är med vår förmåga att kommunicera vi kan skapa tillit och bidra till problemlösning. Genom att träna vår förmåga att kommunicera skapar vi bättre relationer och arbetsglädje.

Med kunskap, förståelse och insikt går det att skapa en god feedback-kultur som grundas i öppenhet och tillit, två byggstenar i arbetsmiljöer där samspel, samarbete och effektivitet blir allas angelägenhet.

Att gå från olust och konflikträdsla till att känna sig konfliktkompetent är en utveckling som gagnar hela livet och alla relationer. För konflikter finns och vi behöver förhålla oss till det.

Hur ser era behov ut? På vilka områden behöver ni vässa er kompetens kring samarbete?

Sagt om Margareta:

”Margaretas förmåga att lyhört lotsa vår ledningsgrupp igenom en intern ledarutbildning har gjort att vi som grupp fått en större förståelse för varandra och en gemensam referensram att bottna vårt fortsatta utvecklingsarbete i.”

”Med dig blir det aldrig flummigt eller obegripligt. Din förmåga att kombinera din varma omtanke med din öppenhet och dina ärliga reflektioner går rakt in i mig och väcker mig på ett varsamt sätt. Jag får syn på mig själv och förstår mig själv. Tycker så otroligt mycket om att du inte snackar så mycket.”

”De här kursdagarna gav mig en möjlighet att lära mig mer om mig själv och mitt eget och andras sätt att agera. Att förstå hur olikheter påverkar och hur jag skall agera för att främja ett bra arbets- och relationsklimat gör att jag kan skapa en attraktiv miljö runt mig själv.”

 

Kontakt

Margareta Gottberg
info@gottberg.nu
070-6019988