Handledning

DC4ECE26-6E8C-48E9-ABCC-8687DA59CEF2

Att ta nästa steg

Ibland kan vi behöva få tid att berätta och öppet reflektera kring något som känns svårhanterligt, något som behöver lösas för att vi skall kunna gå vidare. Vi behöver få hjälp att se nya perspektiv och i lugn och ro bena ut tankar och känslor.

Att ta hjälp av handledning innebär att jag finns bredvid dig och bidrar till dig med full närvaro, öppna frågor, reflektion och kanske någon övning. Målet med handledning är att du utifrån reflektion kring dig själv skall fördjupa din självkännedom och med ökad självaktning och självrespekt kanske ta nya beslut i någon riktning. Eller helt enkelt med ny säkerhet bättre kunna möta livet när det trixar till sig. Reflektion och insikt kring dig själv och dina behov, rädslor och försvar är därför en bärande del i samtalen.

Min uppgift är att spegla, ställa frågor som manar till självreflektion – inte att komma med lösningar, peppa eller coacha.
Hur vill du lägga upp din handledning?

Sagt om Margareta:

”Margareta – oerhört proffsig i allt och dessutom varm och trygg.”

”Tillsammans med dig känner jag mig helt trygg – tack för att du ser mig, tack för att du lyssnar.”

”Att få vila i ditt lugn och lyssna på din eftertänksamhet gör att jag hittar nytt mod.”

 

Kontakt

Margareta Gottberg
info@gottberg.nu
070-6019988