Ledarskap och medarbetarskap

havsbrygga
thelogo

Att leda är ett hantverk som innebär att du är i ett ständigt flöde av mänsklig interaktion och som du behöver förstå, fördjupa och förädla. Det krävs kunskap, insikt och träning i moderna sk verktyg. Smarta chefer/ledare förstår att börja med sig själva för att bygga den psykologiska trygghet som teamet behöver för att vara effektiva. Välkommen.

Nya förhållningssätt utvecklar ledarskapet

Låt mig först berätta… ledarskapsprogrammet The Human Element (THE) som jag jobbar med är ingen quick-fix. Att delta i det här ledarskapsprogrammet är ta ett eget ansvar för sin egen utveckling på ett professionellt, personligt och privat plan.
Det är ett program som ger dig möjlighet att utforska och fördjupa din självinsikt, utveckla din förmåga att leda både dig själv och andra, prova nya förhållningssätt som gagnar dig och dina relationer. THE bidrar till dig med kraftfulla verktyg som gagnar dig både på jobbet och i det privata.

Dagarna är fyllda av korta teoripass, övningar, självskattning, feedback, samtal och tid för egen reflektion. I trygg miljö får du möjlighet att utforska nya verktyg, ditt samspel med andra och vi utforskar både det individuella perspektivet och gruppens dynamik.

THE vilar på den kända FIRO-teorin och både FIRO och The Human Element har idag stöd i den nya neuroforskningen. Därför tar vi också del av den sk SCARF-modellen som förklarar hur våra hjärnor fungerar då vi möter förändring. Här finns svaren på hur vi kan ta hand om vår hjärna för att arbeta hjärnsmart och skapa egen hållbarhet.
Med THE och SCARF får du förståelse för vad som skapar den viktiga psykologiska trygghet som varje organisation/team/männsika behöver för att fullt ut vara effektiv och hållbar.

Egen tid för reflektion och återhämtning för det hållbara ledarskapet.

Ett viktigt inslag i The Human Element är att deltagarna också erbjuds utrymme för eftertanke och återhämtning genom mindfulnessträning, pauser, utevistelse och egna promenader.  Genom reflektionen hinner vi ifatt oss själva och börjar förstå sambanden mellan tankar, känslor och beteenden.

 

För att erbjuda kurser i The Human Element krävs en handledarutbildning och licens som The Human Element fascilitator (LHEP) vilket jag innehar.
Då jag i dagläget inte planerar någon öppen kurs kan jag varmt rekommendera min kollega Måns Lindblom, LHEP.
Måns erbjuder både 5-dagars kurser liksom uppföljning och fördjupningskurser.

Du hittar Måns på http://www.lindblomconsulting.se

 

 

 

Kontakt

Margareta Gottberg
info@gottberg.nu
070-6019988