Ted Talk: Brené Brown

brene-brown

I vårt ängsliga tidevarv, skyddar vi oss ofta genom att undvika de delar av våra liv som får oss att känna oss som mest sårbara. Men osårbarheten kommer med ett pris: När vi medvetet eller omedvetet gör oss avtrubbade inför det som känns skrämmande, så förlorar vi ett viktigt navigationsinstrument som vi behöver i tuffa situationer, nämligen glädje.

I sitt föredrag utforskar doktor Brené Brown hur och varför rädsla och brist får förödande konsekvenser för hur vi lever våra liv, älskar, uppfostrar, arbetar, och engagerar oss i relationer, och hur man enkelt kan återfå känslan av mål och mening med livet.

Brené Brown, socionom och doktor i socialt arbete, research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work, författare och föreläsare. De senaste tio åren har hon deltagit i forskning kring ämnen som sårbarhet, mod, empati och skam. Hennes arbete har uppmärksammats i PBS, National Public Radio, TED och CNN. Hon har skrivit flera böcker, varav tre finns översatt till svenska. Alla läsvärda!