Om att veckla ut sig

2E8D999A-E94C-48DC-A6E7-90D3E6DD6B63

Personlig utveckling, är det inte egentligen ganska flummigt?

Jag ser en strid ström av ny litteratur som handlar om personlig utveckling på ena eller andra viset. Jag bjuds in till korta föreläsningar, seminarier, workshops på någon/några timmar som gör anspråk på att leda till nya ”verktyg” och personlig utveckling.
I en samhällskultur där vi skall stå i startblocken 24/7 för att prestera och leverera snabbt är det lätt att välja den snabba vägen.
Vilken plats finns då för tålamod och reflektion?

Jag tycker många gånger att begreppet “personlig utveckling går på tomgång.
Och min erfarenhet är att dessa korta ”insatser” ofta bara blir ett alibi för arbetsgivaren att kunna leda i bevis att på den här arbetsplatsen tar vi hand om och satsar på medarbetarna. Visst, det är bra att arbetsgruppen får göra något tillsammans, bli ”inspirerade”, få en och annan aha-upplevelse och det kan vara lite humor i att känna igen sig – men det leder inte till personlig utveckling, till färre konflikter, mindre stress, färre sjukskrivningar.

Personlig utveckling är att seriöst ta sig an en genomgripande önskvärd förändring som jag känner behov av. Något som   jag dagligen tränar på för att nå, som en del av mig själv och min vardag. Både på det professionella, personliga och privata planet. Det går nämligen inte att jobba med personlig utveckling på bara det ena eller andra planet.
Och det är sannerligen inget quick-fix utan kräver tålamod, reflektion, tålamod, reflektion…. Tålamod för att det krävs mod att tåla att personlig utveckling är ett pågående arbete som ofta bjuder motstånd och lust att återgå till det jag vill bort ifrån.  Och reflektion i form av ärlig introspektion.

Vad vill jag med min personliga utveckling?

Att då möjliggöra för män och kvinnor att få tillgång till tid för att rannsaka sitt tålamod, sitt tempo och sin förmåga till egenreflektion, dessa uppdrag är fantastiska.
Ur det spirar deltagarnas förmåga och vilja till öppenhet, kraften att göra nya egna val och inte minst fördjupa sin självkännedom. I det får du som deltagare med dig ett ovärderligt stöd, ny kunskap och nya insikter – och det leder till personlig utveckling. Då först kan vi börja veckla ut oss.