Om konsten att lyssna

IMG_1470

Lyssna. Inte bara höra- utan verkligen lyssna. Är du bra på det?

Lyssnar du för att förstå eller lyssnar du för att svara?
Ibland möter jag människor som i sin iver att visa sin egen kompetens, rådighet och vilja att bidra helt tappat sin förmåga att lyssna, dvs att lyssna med närvaro och fullt fokus på berättaren.
Jag tror att förmågan att lyssna till stor del är kopplad till de egna behoven och till den vardag vi har skapat där vi ofta känner krav på oss att leverera och prestera. Så vad händer med dig när du möter någon som avbryter, kidnappar ditt samtal, oombedd börjar coacha, peppa, trösta, pillar med mobilen, vänder ryggen till…?

Min erfarenhet, efter många års arbete med utveckling och utbildning kring samarbete, konflikthantering och kommunikation, säger mig att du liksom de allra flesta blir ledsen, arg, irriterad, sårad…
Det ligger nära till hands att kanske känna sig förödmjukad, ignorerad eller kanske avvisad vilket lätt triggar igång ett försvar. Det smärtar att inte bli lyssnad på och för att skydda dig själv drar olika försvarsbeteenden igång. Många tystnar, drar sig tillbaka, ger upp och ”checkar ut”. En del blir arga, börjar agitera, blir sarkastiska eller skämtar bort det som kändes viktigt att berätta.
Oavsett hur reaktionen/beteendet visar sig är det inget som gagnar och bygger tillitsfulla relationer. Så lyssnandet är verkligen en nyckel för att bygga varma nära relationer, goda samarbeten och minskad konfliktrisk.

Vad händer med dig när du inte blir lyssnad på? Hur känns det? Hur agerar du?
När du får koll på dig själv och dina beteenden och vad som blir resultatet av dessa får du också lättare att förstå hur du själv påverkar andra genom din förmåga (eller brist på förmåga) att lyssna. Kommer du fram till att du visst kan bli bättre på att lyssna så fundera också på om du har nån dold agenda i ditt lyssnande. Varför avbryter du? Varför börjar du oombedd ”leverera”. Vilka behov hos dig handlar det om?

Det är stort att bli lyssnad på. Att få formulera mig med egna ord i egen takt, utan att bli avbruten. Att be om det jag eventuellt behöver.
Och det är stort att lyssna, jag får dela något, ta del av någon annans värld och jag får ställa frågan  ”- Kan jag göra något för dig?”. Det handlar om tillit, att ha tillit till att vi alla kan ta ansvar för vårt liv.

Har du på känn att du behöver träna din lyssnarförmåga, sätt igång redan nu. Lyssna på din partner, dina barn, dina gamla föräldrar, din chef, dina medarbetare, kunder, samarbetspartners.
Du kommer att märka skillnad. Lycka till!