The Human Element

Utvecklingsprogrammet The Human Element®   Den amerikanske psykologen Will Schutz ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Han är mest känd hos oss för FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Den djupaste och mest omfattande presentationen av FIRO-teorin med dess olika instrument och hur de kan användas ges i programmet The […]

Om konsten att lyssna

Lyssna. Inte bara höra- utan verkligen lyssna. Är du bra på det? Lyssnar du för att förstå eller lyssnar du för att svara? Ibland möter jag människor som i sin iver att visa sin egen kompetens, rådighet och vilja att bidra helt tappat sin förmåga att lyssna, dvs att lyssna med närvaro och fullt fokus […]

Välja eller känna tillit?

Är det skillnad på att välja tillit och känna tillit? Idag på min vandring snurrade tankarna kring skillnaden mellan att känna tillit och att välja tillit. När jag känner tillit är jag trygg och mår väl i hela mig. Jag får kraft och det ger mig energi. När jag däremot väljer tillit så kan jag […]

Jag är aldrig rädd!

Rädd? Nej inte alls. Det är svaret jag i 9 fall av 10 får när jag frågar deltagare/chefer/medarbetare… ”-När är du rädd på jobbet? I sammanhang med kollegor, medarbetare, chefer, partners…”? När vi sen benar vidare i detta med rädsla så kommer berättelserna om klumpen i magen. Picket i halsgropen. Huvudvärken. Spänningen i nacken. Svårt […]

Ted Talk: Brené Brown

I vårt ängsliga tidevarv, skyddar vi oss ofta genom att undvika de delar av våra liv som får oss att känna oss som mest sårbara. Men osårbarheten kommer med ett pris: När vi medvetet eller omedvetet gör oss avtrubbade inför det som känns skrämmande, så förlorar vi ett viktigt navigationsinstrument som vi behöver i tuffa […]

Litteraturtips

Den Goda Organisationen, Natur och Kultur, ISBN-91-27-05683-x Författare Will Schutz Här beskriver PhD Will Schutz sin modell för utveckling av människor, grupper och organisationer, dvs FIRO-teorin samt dess utveckling till The Human Element. Hjärnan på jobbet, Dana Förlag, ISBN 978-91-979486-3 Författare David Rock Boken tar upp ämnen som varför hjärnan blir så ansträngd av bl.a […]

Att leda från cellnivå.

Den långa vägen mellan huvud och hjärta. I mina uppdrag är uppföljning obligatorisk och kan utformas på olika sätt. Att t.ex erbjuda dag 6 (efter en 5-dagars THE-vecka) är ett sätt för mig som arrangör och handledare att kvalitetssäkra den investering som deltagarna och deras organisationer har gjort. Det blir en kvittens för både deltagaren […]

Om att kalibrera den inre kompassen

Jag vandrar längs havet för att finna mina svar. Jag tycker mycket om att vandra i eget sällskap och jag brukar kalla mina solovandringar för walk & think. Ofta har jag med mig ett speciellt tema jag reflekterar runt, något som jag till och från under en tid funderat på och som rör mig själv. […]

Om att veckla ut sig

Personlig utveckling, är det inte egentligen ganska flummigt? Jag ser en strid ström av ny litteratur som handlar om personlig utveckling på ena eller andra viset. Jag bjuds in till korta föreläsningar, seminarier, workshops på någon/några timmar som gör anspråk på att leda till nya ”verktyg” och personlig utveckling. I en samhällskultur där vi skall […]

Ted Talk: Brené Brown

Jag tycker att vi alltför ofta matas med bilden av att vi måste vara starka, oövervinnerliga och lyckliga. Ur mitt perspektiv är den livskonstruktionen inte möjligt. För mig har livet varit, och är, både glädje och sorg. Framgång och motgång. Styrka och svaghet. Friskt och sjukt. Varmt och kallt. Med och mot. Svart och vitt. Och […]

Kontakt

Margareta Gottberg
info@gottberg.nu
070-6019988